Någonstans under berget av läxor var det lätt att tappa poängen med vad skolan egentligen är till för. Skoltvånget, något på gott och ont, sågs negativt. Det var lätt att få för sig att skolan var ett ställe där man satt av sin tid och behövde komma ihåg en serie av tråkiga fakta.

Men ju roligare kurser man läser, ju mer kommer poängen tillbaka. Skolan är inte något man måste göra, kunskap är inte något man måste ta in. Om man vill lära sig något eller inte är ett aktivt val man gör som individ, och det man lär sig kan då ses som ett intresseområde. Det gäller i vart fall när man går på högskola. För, helt ärligt, man vore galen om man tog studielån för att plåga sig själv med ointressanta ämnen.

Därför är det helt okej att sitta långa timmar och studera. Det är intressant, någon mer anledning behövs inte. Fast, ja, att kunna tjäna pengar på det sen är väl fördelaktigt.

Jag känner till ett par som har egna projekt vid sidan om studierna, inklusive mig själv. Det kan vara föreningar, företag eller små hobbyprojekt - någonting som utvecklar personerna. Att ha egna projekt är givande. Det är så pass givande att det till och med ingår i min utbildning att arbeta med ett projekt mot kund.