Du är ute och går en kall februarimorgon när du - BOOM - blir överkörd utav en bilist. Hej och hå, kämpa på, ambulansen tar dig till närmaste sjukhus. Nu när du ligger på akuten upptäcker läkarna att du behöver en ny lever.
Ingen donerar, och du dör.

Är detta rättvist?

Man kan argumentera både för och emot. Vi kan börja med levande personer. Varför ska någon annan riskera sitt liv för att rädda dig? Jag menar, jag tänker då inte utsätta mig för möjliga infektioner och allt annat som ett ingrepp kan innebära för att rädda någon som jag inte känner. Men sån är jag, tillsammans med resten utav oss vanliga människor.

Sen är det visserligen en annan historia om det är någon som står mig nära. Men då har vi våra egna, personliga, motiv till varför vi vill rädda individen. Om man nu saknar folk med passande blodgrupp, vad gör man då?

Är det rättfärdigat att införa en obligatorisk skyldighet att som medborgare behöva donera organ om det behövs för att rädda någon annans liv? Jag tror att vi alla hade velat ta emot denna hjälp, men väldigt få skulle vilja ge den.
Men om givaren är... död?

När ämnet berör döda människor tycker jag att det är relativt enkelt att avgöra - det ska vara tillåtet. Visst kan man se det som att man violerar den dödes heder eller liknande, men hur rättfärdigar man slöseri med organ? Den döde kommer ju knappast att behöva organen längre. Jag kan förstå att man inte vill donera något som tillhör ens ansikte (om ögontransplantation nu hade varit möjligt...), eftersom att då kommer liket i kistan se förjävligt ut när man ska säga sitt sista farväl. Men annars, att donera en lever.. är det fel?

I min åsikt är det lika fel att inte ge ut organ till döende som det är att inte ge ut mat till svältande. Om det nu finns tillgängligt - använd det. Organ - precis som mat - blir dåligt efter en tid, så varför inte konsumera det direkt?

Men okej - vi alla har olika åsikter om detta. Dock tycker jag att alla som vägrar att donera sina organ kan väl i så fall skaffa ett "donera-inte"-kort, istället för att vi som vill donera idag måste säga till. Varför kan det inte vara "standard" att man ska hjälpa andra efter sin död, och om man vill något annat får man ta initiativ för det? Kanske har det att göra med att donationer ändå är ett relativt nytt område, och vår föråldrade lagstiftning har inte tagit hänsyn till det ännu. Vad vet jag...

Take a stand, people!