Koffein – Den nya hysteridrogen?

Som vanligt när det kommer till vår trygghetsnarkomani så tar vi en till synes ofarlig vara och ser till att den blir värre för allas hälsa än svälten i Afrika och fågelinfluensan tillsammans. Är energidrycker den nya dödsdrogen, eller ännu ett rop på hjälp från det paranoida Sverige?